Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ, người nổi tiếng.

Chương trình ca nhạc phục vụ khách tham quan.

Bài viết liên quan