• Định vị thương hiệu, tăng độ uy tín của thương hiệu tham gia trên thị trường Việt Nam.
  • Tiếp tục duy trì và gia tăng mức độ nhận diện Thương hiệu tới khách hàng không chỉ ở hội chợ mà còn trên cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam.
  • Tiếp cận trực tiếp các đối tác, khách hàng tiềm năng, mở rộng giao thương, kết nối, mở rộng thị trường kinh doanh.
  • Cập nhật kiến thức, thông tin thị trường và xu hướng ngành bằng cách tham gia các hội thảo chuyên đề với các chuyên gia.

Bài viết liên quan